Імовірнісна оцінка надійності і безпеки гідротехнічних споруд каскадів гідроелектростанцій

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Мозговий Андрій Олексійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Вайнберг Олександр Ісаакович

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 24.10.2019

Статус: Захищена