Теоретико-методологічні засади управління кадровим потенціалом транспортних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Смачило Валентина Володимирівна

Науковий керівник / консультанти: д. е. н., професор Калініченко Людмила Леонідівна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 14.05.2021

Статус: Подана