Забезпечення розвитку підприємств соціальної інфраструктури АТ «Укрзалізниця» (на прикладі закладів охорони здоров’я)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Автор: Головаш Олена Володимирівна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Євсєєва Ольга Олексіївна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 17.12.2020

Статус: Подана