Волошина Людмила Володимирівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1999 р. закінчила з відзнакою денне відділення Харківського державного технічного університету сільського господарства за спеціальністю „Експлуатація та ремонт сільсько-господарської техніки”. Має диплом магістра з відзнакою за спеціальністю “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка” освітня програма “Якість, стандартизація та сертифікація”

Напрямок наукової діяльності:

Розробка технологій підвищення зносостійкості деталей транспортного призначення, ресурсозбереження, забезпечення якості технологій нанесення покриттів на деталі транспортного призначення.

Автор:

Автор понад 39 публікацій: 23 наукових з них 1 патент на винахід, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на підручник та 15 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Тимофеева Л.А., Проскурина Л.В., Остапчук В.Н., Тимофеев С.С. Управление условиями антифрикционности узлов трения/ Л.А.Тимофеева, Л.В. Проскурина, В.Н. Остапчук, С.С. Тимофеев //Журнал: Тяжелое машиностроение, – 2002. – №3. – С.27-28. (Индексируется в SCOPUS)
  2. Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В. Підвищення зносостійкості пар тертя нанесенням покриттів із водних розчинів солей / Л.А. Тимофеєва, Л.В. Волошина //Збірник наукових праць УкрДАЗТ, –Харків: УкрДАЗТ. – 2011. -Випуск 127. – с.131-136.
  3. Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В.  Визначення технологічних параметрів процесу обробки в залежності від експлуатаційних властивостей покриття /Л.А. Тимофеєва, Л.В. Волошина. //Вісник НТУ «ХПІ». Серія нові рішення в сучасних технологіях. –Харків: НТУ «ХПІ». -2012. – №66.–С. 20–23.
  4.  Волошина Л.В. Визначення та оптимізація параметрів нової технології залежно від заданих властивостей покриття / Л.В. Волошина // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ. – 2012. – Випуск 134. – с.224-229.
  5. Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В. Підвищення якості пар тертя нанесенням зносостійких покриттів/ Л.А. Тимофеєва, Л.В. Волошина // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика. Материалы 11-й Международной научно-практической конференции. Киев. – 2011. – с.151 – 153.
  6. Волошина Л. В. Результати металографічного дослідження покриття із водного розчину алюмохромфосфатної солі: Тези доп. 79-та міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Харків, 25-27 квіт. 2017р./ Л. В. Волошина //Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2017, – Вип. 169 (додаток), –С. 138 – 140.
  7. Тимофеєв С.С., Волошина Л.В., Воскобойников Д.Г. Формування покриттів багатофункціонального призначення/ С.С. Тимофеєв, Л.В. Волошина, Д.Г. Воскобойников //Современные вопросы производства и ремонта в промышленности и на транспорте: Материалы 19-го Международного научно-технического семинара, 18–22 февраля 2019 г., г. Кошице, Slovak Republic. – Киев: АТМ Украины, 2019. – С. 208- 210.
  8. Волошина Л.В. Ресурсозберігаюча технологія формування зносостійких покриттів на деталях рухомого складу. Тези доповідей ІІ-ї Всеукраїнської конференції „Вагони нового покоління: із ХХ в ХХІ сторіччя”//Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2019, – Вип. 184(додаток), –С. 42-43.
  9. Комарова Г.Л., Волошина Л.В. Вплив параметрів обробки на якість формування захисних покриттів/ Г.Л.Комарова, Л.В.Волошина//Матеріали 19-ї міжнародної науково-технічної конференції “Інженерія поверхні і реновація виробів” 20-24 травня 2019р., м. Свалява, Закарпатська обл.- Київ: АТМ України, 2019, – С. 75- 77.
  10. Тимофеєва Л.А., Устенко О.В., Цап О.І., Волошина Л.В. Підвищення експлуатаційних показників фрикційних клинів шляхом формування покриттів зі спеціальними властивостями//Збірник наукових праць УкрДУЗТ, –Харків: УкрДУЗТ. – 2019. -Випуск 185. – с.88-95. (НБД Index Copernicus)

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Матеріалознавство та технологія матеріалівВагони та вагонне господарство
2Основи технічної творчостіМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
3Основи екологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
4Практикум по управлінню якості продукціїЯкість, стандартизація та сертифікація
5Навчально-виробничі майстерні Ливарне виробництво, Зварювальне виробництвоЛокомотиви та локомотивне господарство