Про кафедру

Про кафедру

Кафедра економіки, бізнесу та управління персоналом на транспорті пройшла складний шлях у своєму становленні, остаточно сформувавшись в 2014 році. Сьогодні кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих, професійних бакалаврів і магістрів за новими стандартами і освітніми програмами: «Управління персоналом» та «Бізнес адміністрування».

Кваліфікований викладацький склад, наявність спеціалізованих аудиторій, комп’ютерних класів, впровадження активних методів навчання, залучення студентів до активної участі в міжнародних наукових конференціях і конкурсах, проходження практики на реальних успішно діючих підприємствах дозволяє випускникам кафедри стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці і організаторами сучасних виробництв.

В рамках Європейської міжнародної програми «Темпус» кафедра здійснює консультування магістрів економічних та інженерних спеціальностей за модулем «Управління персоналом» для фахівців швидкісного залізничного сполучення в Україні (Mie GVF). Кафедра має широке коло зв’язків по лінії наукових досліджень зі структурами ПАТ «Українські залізниці» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн.

Випускники кафедри мають можливість реалізовувати свої здібності управлінців на адміністративних посадах у вітчизняних та зарубіжних фірмах і компаніях, міжнародних національних організаціях, на транспортних підприємствах, територіальних і муніципальних департаментах транспорту, логістичних центрах, в бізнес-структурах, а також підприємствах і галузях всіх сфер діяльності.