Про кафедру

завідувач кафедри

Бабенко Андрій Олександрович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 2, кабінет 204

Кафедра «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка» була створена у 1935 року за наказом №88 від 5.03.35 року. Перша назва кафедри була «Нарисна геометрія та креслення», а далі за наказом №286 від 4.10.36 року вона була перейменована на кафедру «Графіка». З 2002 року наказом №553 від 9.10.2001 року кафедра має назву «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка». Основні положення про кафедру наведено у “Положення про кафедру“.

На кафедрі викладаються 4 дисципліни, які вивчають студенти  будівельного, механіко-енергетичного факультетів, факультетів інформаційно-керуючі системи та технології та управління процесами перевезень:

  1. Інженерна та комп’ютерна графіка
  2. Нарисна геометрія та інженерна, комп’ютерна графіка
  3. Інженерна (комп’ютерна) графіка
  4. Нарисна геометрія та інженерна графіка

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ – підготовка бакалаврів за галузями знань, спеціальностями, освітніми програмами:

Галузь знань:  13 Механічна інженерія.

Спеціальність: 131  Прикладна механіка.  Освітня програма: Організація паливно-мастильного господарства підприємства

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування.  Освітня програма: Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини

 

Галузь знань: 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 27  Транспорт.

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 144 Теплоенергетика, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 273 Залізничний транспорт.

 

Галузь знань: 13 Механічна інженерія;  19 Архітектура та будівництво;  27 Транспорт.

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування;  192 Будівництво та цивільна інженерія;  273 Залізничний транспорт. Освітня програма: – будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ); – промислове та цивільне будівництво (ПЦБ); -будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (БЕІСЗТ); – залізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ); – управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ).

 

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво.

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія. Освітня програма: – геодезія, землеустрій та кадастр (ГЗ);  – геоінформаційні технології у землеустрої (ГІС).

 

Галузь знань 27 Транспорт.

Спеціальність: 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті). Освітня програма: організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ); організація міжнародних перевезень (ОМП); митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ); організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД); транспортний сервіс та логістика (ТСЛ).

Спеціальність: 263 Цивільна безпека. Освітня програма: безпека та охорона праці на залізничному транспорті (ЦБ).

 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології.

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія. Освітня програма: комп’ютерна інженерія транспортних систем (КІТС).

 

Завідувач кафедри:

Кандидат технічних наук, доцент Бабенко Андрій Олександрович

Професорсько-викладацьский склад:

  1. Доцент, к.т.н. Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна
  2. Старший викладач Новіков Вадим Володимирович
  3. Асистент Сухарькова Олена Іванівна
  4. Асистент Горяінова Ольга Валеріївна

Навчально-допоміжний персонал:

  1. Провідний інженер Кудіна Зінаїда Іванівна
  2. Старший лаборант Жукова Ірина Володимирівна