Освітні програми

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

Напрямок навчальної діяльності кафедри УЕР: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми навчання.

Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Назва освітніх програм кафедри УЕР (факультет УПП):

Транспортні технології (залізничний транспорт)

Організація міжнародних перевезень (бакалавр)

Організація міжнародних перевезень (магістр)

Кафедра УЕР спільно з Навчально-науковим інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації (НН ІППК)  здійснює підготовку магістрів за програмою «Магістр інфраструктури та експлуатації високошвидкісного залізничного руху» проекту ЄС TEMPUS.