Центр забезпечення якості вищої освіти

керівник центру

Панченко Владислав Вадимович

к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 3, кабінет 312

Центр забезпечення якості вищої освіти Центр забезпечення якості вищої освіти

Створення у 2015 році Центру оцінювання якості вищої освіти та дистанційного навчання на базі обчислювального центру Університету мало на меті піднесення на новий якісний рівень навчальних досягнень студентів та рахунок систематичності проведення контролю знань та об’єктивності оцінювання.

Першим керівником ЦОЯВО з 2015 до 2019 років був О.С. Саяпін, нині доцент кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою. З 2015 року була започаткована планова система перевірки рівня знань студентів шляхом проведення комп’ютерного тестування двічі на семестр. За ці роки була проведена масштабна робота по створенню системи тестування, закладені основи організації та проведення модульного контролю знань студентів, складені тестові програми з усіх дисциплін по всім кафедрам з 1 по 4 курс, розроблені методичні вказівки та рекомендації до розробки тестів.

Подальшим стимулом для розвитку внутрішньої системи забезпечення якісної підготовки випускників стало затвердження влітку 2019 року «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», що створило нові горизонти для роботи в цьому напрямку. Того ж року Центр було перейменовано на Центр забезпечення якості вищої освіти та призначено керівником доцента Владислава Панченка. Відтоді, Центр починає активно працювати одразу за декількома напрямками, основними з яких є:

  • доповнення нової стратегії розвитку УкрДУЗТ (з 2021 по 2025рр.) з урахуванням розбудови внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
  • участь у проектах спрямованих на професійне вдосконалення викладачів;
  • розбудова системи дистанційного навчання на платформі MOODLE;
  • здійснення переходу на електронний моніторинг якості освіти очами студентів, випускників, викладачів УкрДУЗТ та працедавців;
  • формування рейтингу викладачів з урахуванням результатів анкетування, наукової, методичної та організаційної роботи;
  • розбудова системи заохочення найкращих викладачів;
  • впровадження платформи для обміну знаннями;
  • розгалудження системи запобігання академічного плагіату в освітній процес.

Для здійснення своєї роботи Центр має відповідну матеріальну базу та використовує комп’ютерну мережу Університету: 46 обладнаних комп’ютерами навчальних лабораторій та комп’ютерних класів, на базі яких працює програма контролю навчальних досягнень студентів «Рубікон».