Про кафедру

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Кафедру Транспортних систем та логістики було створено у 2011 році на факультеті Управління процесами перевезень.

Напрямок навчальної  діяльності кафедри Транспортні системи та логістика: підготовка бакалаврівмагістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Назва освітніх програм кафедри ТСЛ (факультет УПП):

а також інші освітні  програми, де кафедра викладає низку навчальних дисциплін.

 

Про кафедру

Сучасний склад кафедри ТСЛ

Кафедра ТСЛ спільно з Навчально-науковим інститутом перепідготовки та підвищення кваліфікації (НН ІППК) з 2014 року здійснює підготовку магістрів за програмою «Магістр інфраструктури та експлуатації високошвидкісного залізничного руху» проекту ЄС TEMPUS, які отримують після захисту магістерських робіт два дипломи – диплом магістра зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» зі спеціалізацією «Організація високошвидкісного руху» Українського державного університету залізничного транспорту та диплом магістра Національної консерваторії мистецтв  та ремесел (м. Париж, Франція) зі спеціальності «Менеджер систем високошвидкісного руху».

Напрямок наукової діяльності кафедри ТСЛ: удосконалення технології роботи транспортних та логістичних систем.

Одним із приорітетів кафедри є створення умов для викладання дисциплін на сучасному рівні. Це неможливе без постійного оновлення навчально-методичного забезпечення, в тому числі шляхом створення дистанційних курсів з елементами інтерактивних методів навчання. Видано у співавторстві підручник з Технології перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті з грифом Міністерства освіти і науки України. За останні роки кафедра ТСЛ оновила робочі програми з усіх дисциплін, складено силабуси, оновллено методзабезпечення  з кожної дисципліни, що вивчаються, створено сучасних інтерактивних навчально-методичний комплекс – стенд з можливістю виходу до мережі Internet.

Кафедра ТСЛ підтримує тісні творчі зв’язки з транспортними, експедиційними, промисловими та логістичними установами підприємствами та  організаціями України та інших країн.

Галерея