ОНП “Телекомунікації та радіотехніка” (доктор філософії)

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 210

Галузь знань 17 – Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 – Телекомунікації  та радіотехніка
Третій (Доктор філософії) рівень вищої освіти:
Освітньо-наукова програма «Телекомунікації та радіотехніка»