Навчально-методична робота кафедри

в.о. завідувача кафедри

Резуненко Марина Євгенівна

в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 4, кабінет 415

Методичне забезпечення з вищої математики, яке розроблено на кафедрі, складається з більш ніж 180 підручників, посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, тощо. Вагомий внесок в його наповнення внесли доценти Г.П. Бородай, А.О. Дрогаченко, О.А. Осмаєв , Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко, В.І. Храбустовський, О.І. Удодова, Ю.О. Акімова та ст.викладач О.В. Рибачук.

Навчально-методична робота кафедри

Могульський Є.З., Храбустовський В.І., Бородай Г.П. Вступ до лінійної алгебри та аналітичної геометрії: Навчальний посібник.– Харків: УкрДАЗТ, 2006. – 110 с.

Розглянуті в посібнику питання векторної алгебри та аналітичної геометрії відіграють значну роль як при вивченні прикладних дисциплін, так і самого курсу вищої математики. Основа посібника – курс лекцій, який викладають на початку першого семестру навчання. В посібнику докладно розібрані приклади, які надають можливість придбати навички для розв’язання задач, що зустрічаються в прикладних дисціплінах.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Диференціальне та інтегральне числення: Навч. посібник / Є.З. Могульський, Г.П. Бородай, А.О. Дрогаченко та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. — 311 с.
Посібник базується на лекціях, що протягом багатьох років читалися в ХУПС та УкрДАЗТ майбутнім інженерам різних спеціальностей. Основні поняття та теореми ілюструються великою кількістю докладно розв’язаних прикладів. Наприкінці кожного розділу наведено багато вправ, необхідних для кращого засвоєння матеріалу. До всіх задач надані відповіді, що дозволить студенту здійснювати самоконтроль. Таким чином, навчальний посібник поєднує функції підручника та задачника.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в управлінні процесами перевезень: Навч. посібник / Т.В. Бутько, Р.В. Вовк, Н.Г. Панченко та ін. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. — 308 с.
Навчальний посібник призначений для систематичного вивчення дисципліни теорії ймовірностей і математичної статистики студентами інженерно-транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів. Особливу увагу приділено можливостям застосування математичного апарату до розв’язання конкретних практичних задач у галузі експлуатації залізничного транспорту.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Могульський Є.З., Храбустовський В.І., Бородай Г.П. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник.– Харків: УкрДУЗТ, 2016. –366 с.
Навчальний посібник призначений для студентів загальнотехнічних та економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Мета посібника-допомогти майбутнім бакалаврам і магістрам технічних та економічних спеціальностей оволодіти засобами та методами теорії ймовірностей, випадкових процесів і математичної статистики, які необхідні для розв’язання сучасних практичних задач. Основні поняття і теореми ілюструються великою кількістю прикладів.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Панченко Н.Г., Резуненко М.Є. Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень: Підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Ч. 1. – 280 с.
Підручник призначений для студентів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для фахівців і керівного персоналу при обґрунтуванні і вибору оптимальних управлінських рішень. Перша частина охоплює питання лінійного і нелінійного програмування. Особливу увагу приділено побудові математичних моделей при розв’язанні конкретних практичних задач у галузі експлуатації залізничного транспорту.

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Панченко Н.Г., Резуненко М.Є. Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень: Підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Ч. 2. – 314 с.
Підручник призначений для студентів транспортних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для фахівців і керівного персоналу при обґрунтуванні і вибору оптимальних управлінських рішень. Друга частина присвячена методам динамічного і стохастичного програмування, теорії ігор, марковським процесам і теорії масового обслуговування. Викладення матеріалу в основному пов’язано з конкретними задачами експлуатації залізничного транспорту, проте представлені математичні методи можуть бути використані в науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти першого та другого рівнів.

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Математика для студентів-іноземців підготовчих факультетів: Навч. посібник / О.І. Удодова, О.В. Рибачук, О.П. Мосьпан та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Ч. 1. – 282 с.
Посібник призначений для студентів-іноземців підготовчих факультетів, які починають вивчати математику українською мовою. Метою вивчення курсу є актуалізація основних математичних понять і засвоєння математичної термінології. У посібнику приділено увагу вивченню лексико-граматичних конструкцій і правилам читання математичних формул.

 

 

 

Щорічна кількість студентів, які навчаються на кафедрі, складає близько чотирьох тисяч осіб. Найкращі студенти займаються в математичному гуртку під керівництвом доцентів С.Д. Бронзи, О.І. Удодової, старшого викладача О.В. Рибачук. Найбільш здібні неодноразово завойовували призові місця на математичних олімпіадах серед вітчизняних вищих навчальних закладів та успішно виступали в складі збірної України. Це студенти І. Мустафаєв (керівник доцент Р.О. Єфременко), О. Ставич (керівник доцент В.О. Козел), К. Хатунцев (керівник професор В.І. Храбустовський). Також, у 2002 р. А. Пелепейченко (керівник професор В.І. Храбустовський) був нагороджений дипломом III ступеня; у 2009 р. М. Максумов (керівник доцент О.І. Удодова) посів II місце серед транспортних вузів на Всеукраїнській математичній олімпіаді; у 2007, 2009, 2010 рр. команду УкрДАЗТ (керівник доцент О.І. Удодова) за високий рівень підготовки було нагороджено грамотою Оргкомітету Всеукраїнської олімпіади з математики.

 

Навчально-методична робота кафедриМеханіка і молекулярна фізика. Навч. посібник/ Попов А.В., Вовк Р.В. –Харків: УкрДАЗТ, 2011. –224 с.

У навчальному посібнику викладені розділи загального курсу фізики: “Механіка”, “Коливання і хвилі”, “Молекулярна фізика і термодинамика” відповідно до навчальних програм для технічних вищих навчальних закладів. Особлива увага приділена формулюванню основних законів і виявленню фізичного змісту величин, що до них входять.

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедриЕлектрика і магнетизм: Навч. посібник/ Вовк Р.В., Попов А.В. –Харків:УкрДАЗТ, 2010. –178с.

У даному посібнику викладено розділи загального курсу фізики: “Електростатика”, “Постійний електричний струм”, “Електромагнетизм” відповідно до навчальних програм для технічних університетів. Особливої уваги приділено формулюванню основних законів і теорем класичної електродинаміки і виявленню фізичного змісту величин, які до них входять.