Освітні програми

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка