Теоретико-методологічні аспекти забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Обруч Ганна Володимирівна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., професор Дикань Володимир Леонідович

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 09.12.2022

Статус: Подана