Кафедра «Маркетинг» (М)

завідувач кафедри

Зоріна Олена Іванівна

д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 410

У 1991 році було створено кафедру маркетингу на транспорті. А з 2014 р. кафедру перейменовано на кафедру маркетингу. Кафедра є випусковою та читає дисципліни для всіх факультетів УкрДУЗТ, а також для навчально-наукового центру гуманітарної освіти.

Місія кафедри – підготовка фахівців високої кваліфікації, орієнтованих на ефективну реалізацію професійних компетенцій в галузі маркетингу, комерції, реклами, зв’язків з громадськістю, брендингу, а також транспортного маркетингу.

Кафедра «Маркетинг» (М)Сьогодні спеціальність «Маркетинг» входить до топ-5 найбільш затребуваних професійних галузей.

Тому освітні програми підготовки маркетологів є дуже актуальними на ринку праці України.