Дисципліни та спеціальності

Дисципліни та спеціальностіНа кафедрі викладаються 60 дисциплін, які вивчають студенти 10 спеціальностей та 22 освітніх програм будівельного, економічного та механіко-енергетичного факультетів, а також факультетів управління процесами перевезень університету та інформаційно-керуючих систем та технологій.

СпеціальністьОсвітня програма

Будівельний факультет

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ  ТА  МАРКЕТИНГУ
192 Будівництво та цивільна інженеріяПЦБ
133 Галузеве машинобудуванняБКМ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
192 Будівництво та цивільна інженеріяПЦБ
131 Прикладна механікаОПМГП
133 Галузеве машинобудуванняБКМ, СЯНМП
273 Залізничний транспортЗС, УККЗМПТ
193 Геодезія та землеустрійГЗК

Економічний факультет

МАРКЕТИНГ
075 МаркетингМ, КДЛ
051 Економіка ЕП , ЕБП, ПТБД
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФС, ФТ
073 МенеджментМОіА, МЗЕД, УПЕП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьП, ПТБД

 

МЕНЕДЖМЕНТ
075 МаркетингМ, СММ
051 ЕкономікаЕП, ЕБП, ПТБД
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФС, ФТ
073 МенеджментМЗЕД, УПЕП
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьП, ПТБД

 

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ
075 МаркетингМ, СММ
073 МенеджментУПЕП
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
075 МаркетингМ
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
075 МаркетингМ
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА
КОНТРОЛІНГ
075 МаркетингМ
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА
ДІЛОВА РИТОРИКА
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, АОБФУ, ТМОА
075 МаркетингМ, СММ
073 МенеджментУПЕП
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
075 МаркетингМ
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ
075 МаркетингМ
РЕКЛАМНИЙ КРЕАТИВ
075 МаркетингМ, СММ
РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
075 МаркетингМ
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
075 МаркетингМ, СММ
МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
075 МаркетингМ, СММ
ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА
075 МаркетингМ, СММ
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ
075 МаркетингМ, СММ
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ ТА БІЗНЕС-ПЛАНІВ
075 МаркетингМ
071 Облік і оподаткуванняОАОКД, ОАБФУ, ТМОА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
075 МаркетингМ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ У ТРАНСПОРТНОМУ МАРКЕТИНГУ
075 МаркетингМ
ВИТРАТИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
075 МаркетингМ
МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ
075 МаркетингМ
ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
075 МаркетингМ
МАРКЕТИНГ ЗАКУПІВЕЛЬ
075 МаркетингМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
075 МаркетингМ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
073 МенеджментМОіА
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
073 МенеджментМОіА
МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА
075 МаркетингМ
МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ
075 МаркетингМ, СММ
МАРКЕТИНГОВИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
075 МаркетингМ
МАРКЕТИНГ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ТА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
075 МаркетингМ, СММ
ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ
075 МаркетингМ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
073 МенеджментМОіА
281 Публічне управління та адмініструванняПУА
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ
051 ЕкономікаЕП, ЕБП, МЕ
071 Облік і оподаткуванняОАО, ТМОА
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФС, ФТ
073 МенеджментМОіА, МЗЕД, УПЕП
075 МаркетингМ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьП, ПТБД
МІКРОЕКОНОМІКА, МАКРОЕКОНОМІКА
051 ЕкономікаЕП, ЕБП, МЕ
071 Облік і оподаткуванняОАО, ТМОА
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФС, ФТ
073 МенеджментМОіА, МЗЕД, УПЕП
075 МаркетингМ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьП, ПТБД

Механіко-енергетичний факультет

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ ТА БУХОБЛІК НА ТРАНСПОРТІ
273 Залізничний транспортЛ; В; ВРС
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМІВТ
273 Залізничний транспортВ, Л, ВРС, МВ, АССМЗТ, ДНКРСЗ, ЕЕ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕТ, ЕРЗТ, АДЕЕЧТ
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ НЕТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ
273 Залізничний транспортВ

Факультет інформаційно-керуючих систем та технологій

МАРКЕТИНГОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
172 Телекомунікації та радіотехнікаТКР
273 Залізничний транспортІКІ, КМТ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
123 Комп’ютерна інженеріяМТКТ, СКС, КІТС
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАКІТ
273 Залізничний транспортСКРП
172 Телекомунікації та радіотехнікаТКР
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАКІТ
273 Залізничний транспортОКСКРП
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАКІТ
273 Залізничний транспортОКСКРП

Факультет управління процесами перевезень

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
275.02 Транспортні технологіїМКТ, ОПУТ, ТСЛ, ОПЕД
263 Цивільна безпекаБОПЗТ
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
275.02 Транспортні технологіїМКТ, ОПУТ, ТСЛ, ОПЕД
263 Цивільна безпекаБОПЗТ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
275 Транспортні технологіїОПУТ, ОМП, МКТ