Наукова робота кафедри

в.о. завідувача кафедри

Резуненко Марина Євгенівна

в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 4, кабінет 415

Починаючи з кінця 80-х рр. наукова робота на кафедрі здійснювалася у таких напрямках:

 • теорія функцій комплексної змінної (професор В.С. Азарін, доценти С.Д. Бронза, О.І. Удодова, ст. викладач А.В. Рахнін, асистенти Л.В. Калужинова, Є.Ю. Колбасіна);
 • J – теорія (професори Ю.М. Дюкарев, І.В. Ковалішина);
 • геометрія банахових просторів (професор В.П. Фонф);
 • диференціальна геометрія (старший викладач  О.О. Гончарова);
 • диференціальні рівняння (професори В.Д. Гордевський, Ю.В. Куліш, В.І. Храбустовський, доценти І.О. Андерс, Р.М. Давидов, В.О. Козел, старші викладачі О.В. Рибачук, О.І. Семяшкіна);
 • крайові задачі математичної фізики та механіки (професори Г.А. Багмут, М.М. Зацеркляний, В.А. Таратушка, асистент В.П. Грицай); професор О.О. Стрельнікова, доценти Г.П. Бородай, О.О. Думіна, А.О. Дрогаченко, В.В. Науменко, Г.К. Оксюк, М.К. Радякін, М.Є. Резуненко, Ю.С. Шувалова, старший викладач А.П. Рибалко);
 • економіко-математичні методи і моделі, оптимізація інформаційних систем (доцент Ю.О. Акімова ), математичне моделювання штучних нейронних мереж (доцент Г.Ю. Глушакова) та побудова багатофакторної регресійної моделі (доценти Н.Г. Панченко, М.Є. Резуненко);
 • дифузійні явища в конденсованих середовищах (доцент О.А. Осмаєв);
 • спектральна теорія випадкових матриць (доцент В.Ю. Васильчук);
 • науково-дослідна робота з проблем вищої освіти під керівництвом проф. Ю.В. Куліша, в якій брали участь усі викладачі кафедри;
 • кластерний аналіз (доцент Н.Г. Панченко)

Було захищено чотири докторські дисертації (М.М. Зацеркляний, І.В. Ковалішина, Н.Г. Панченко, В.П. Фонф) і 13 кандидатських дисертацій (Г.Ю. Глушакова, О.О. Думіна, О.І. Зубкова, Л.В. Калужинова, Є.Ю Колбасіна, Н.Г. Панченко, Л.Д. Радченко, А.В. Рахнін, М.Є. Резуненко, А.П. Рибалко, В.А. Таратушка, О.І. Удодова, Ю.С. Шувалова), з них за останні десять років – вісім. Ще одна кандидатська дисертація підготовлена до захисту (О.В. Рибачук).

Щорічно викладачі кафедри публікують понад 50 статей, тез доповідей, методичних розробок тощо. Кафедра співпрацює з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами, зокрема з Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України, Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національним технічним університетом «ХПІ».

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів. Щорічно готується понад 130 доповідей. Серед наукових досягнень студентів варто назвати у 2011 р. перемогу  Є. Коростельова (керівник доцент С.Д. Бронза) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. В 2019 р. студентка Ю. Свиридова (керівник доц. С.Д. Бронза) стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань “Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)”.

 

Галерея

Юлія Свиридова - переможниця 16-17 квітня 2019 року у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
 Коростельов Є. -переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук у 2010-2011н.р.
Доповідь студента К. Матвієнко (4-ІІІ-Лс) на СНТК 2019 р.
Доповідь студента К. Матвієнко  на СНТК 2019 р.
Доповідь студентки Ю. Пронькіної (22-ІІ-ПЦБ) на СНТК 2019