Про кафедру

в.о. завідувача кафедри

Резуненко Марина Євгенівна

в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 4, кабінет 415

Сучасний склад кафедри налічує 11 співробітників, в тому числі:  6 доцентів, 2 старших викладачі, 1 асистент та 2 співробітника навчально-допоміжного персоналу.

Викладачі кафедри забезпечують здійснення навчального процесу для підготовки бакалаврів на всіх факультетах університету з дисциплін: вища математика, вища та прикладна математика, теорія ймовірностей і математична статистика, теорія ймовірностей, дослідження операцій в транспортних системах, диференціальні рівняння, оптимізаційні методи і моделі. Для студентів магістратури викладаються такі дисципліни: математичні методи в задачах управління транспортними системами, математичні методи розв’язання задач оптимізації.
Щoрічно кількість студентів, які навчаються на кафедрі, складає близько 4000 осіб.

Професорсько-викладацький склад:
В.о. завідувача кафедри, доцент, к.т.н. Резуненко Марина Євгенівна
Доцент, к.т.н. Акімова Юлія Олександрівна
Доцент, к.ф.-м.н. Бронза Семен Давидович
Доцент, к.ф.-м.н. Осмаєв Олег Аданійович
Доцент, д.е.н. Панченко Наталія Георгіївна
Доцент, к.ф.-м.н. Храбустовський Володимир Іванович
Старший викладач, к.ф.-м.н. Гончарова Ольга Олександрівна
Старший викладач Рибачук Олена Василівна
Асистент Наземцева Людмила Василівна

Навчально-допоміжний персонал:
Старший лаборант Малишева Світлана Анатоліївна
Лаборант Дмитрієнко Наталія Вікторівна

Про кафедру

колектив кафедри