Кафедра «Менеджмент і адміністрування» (МіА)

в.о. завідувача кафедри

Дикань Олена Володимирівна

в.о. завідувача кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;

Перший бакалаврський рівень передбачає підготовку за такими напрямами та освітніми програмами:

Напрям підготовки – 073 Менеджмент

Освітня програма – Менеджмент організацій і адміністрування (МОА)

Освітня програма – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МЗЕД)

Напрям підготовки – 281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування (ПУА)

Другий магістерський рівень передбачає підготовку за спеціальностями та програмами підготовки:

Спеціальність – Менеджмент

Освітня програма – Менеджмент організацій і адміністрування

Освітня програма – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освітня програма – Логістика

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування

Освітня програма – Публічне управління та адміністрування

Можливості подальшого навчання – здобуття ступеня доктора філософії (Phdза спеціальністю 051 Економіка