Про кафедру

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

Напрямок навчальної діяльності кафедри УЕР: підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми навчання.

Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Освітні програми кафедри УЕР (факультет УПП):

Транспортні технології (залізничний транспорт)

Організація міжнародних перевезень (бакалавр)

Організація міжнародних перевезень (магістр)

Завідувач кафедри

Доктор технічних наук, професор Бутько Тетяна Василівна 

Професорсько-викладацький склад:

 1. Професор кафедри, д.т.н., доцент  Прохорченко Андрій Володимирович
 2. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Головко Тетяна Владиславна 
 3. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Долгополов Петро Віталійович
 4. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Калашнікова Тетяна Юріївна
 5. Доцент кафедри, к.т.н. Константінов Денис Володимирович
 6. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Малахова Олена Анатоліївна
 7. Доцент ккафедри, к.т.н., доцент Пархоменко Лариса Олексіївна
 8. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Петрушов Василь Володимирович
 9. Доцент кафедри, к.т.н. доцент Прохоров Віктор Миколайович
 10. Доцент кафедри, к.т.н. доцент Прохорченко Галина Олегівна
 11. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Рибальченко Лілія Ігорівна
 12. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Сіконенко Григорій Михайлович
 13. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Ходаківський Олексій Миколайович
 14. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Шандер Олег Едуардович
 15. Доцент кафедри, к.т.н., доцент Шумик Данило Володимирович
 16. Старший викладач кафедри, к.т.н. Ходаківська Євгенія Володимирівна
 17. Асистент кафедри Щербина Марина Євгеніївна

Учбово-допоміжний персонал:

 1. Завідувач навчальної лабораторії, асистент Рябушка Юлія Анатоліївна
 2. Інженер, асистент Шандер Юлія Валеріївна 

Аспіранти:

 1. Аспірант Харланова Світлана Володимирівна

Про кафедру

Колектив кафедри

В навчанні широко застосовуються комп’ютерні технології, сучасні програмні комплекси.

Значне місце  відводиться вивченню сучасних інформаційних технологій та методів управління на залізничному транспорті

Співробітники кафедри беруть участь у підвищенні кваліфікації фахівців залізничного транспорту з організації перевезень і управління на залізничному транспорті та у навчанні з перевезень небезпечних вантажів.