Дергоусова Алла Олександрівна

Посада: заступник декана економічного факультету з заочної форми здобуття освіти та виховної роботи, доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1980

Освіта:

У 2004 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «маркетинг», присвоєна кваліфікація магістр-економіст. Кандидат економічних наук з 2012 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» за темою «Формування стратегії розвитку залізничного туризму». Нагороджена почесною грамотою за вагомий вклад у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, активну наукову і громадську діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника. Доцент з 2013 року.

Напрямок наукової діяльності:

Дергоусова Алла Олександрівна фахівець в сфері бренд-менеджменту та громадських зв’язків, розвитку сфери додаткових послуг в сфері пасажирських перевезень, організації маркетингової діяльності на підприємствах туристичної інфраструктури; займається розробкою маркетингових заходів на підприємствах будь-якої форми власності; в останні роки займається розробкою формування іміджу підприємства та різних сучасних засобів просування в соціальних мережах.

Автор:

Автор понад 100 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи доцентом Дергоусовою А.О. видано та підготовлено до друку більше 90 наукових та 17 навчально-методичного характеру, 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди та подяки:

Нагороджена почесними грамотами за вагомий вклад у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, активну наукову і громадську діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника.

Вибрані публікації:

 1. Дергоусова, А.О. Створення образу бренду, як єдина запорука успішності на ринку / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доповідей на X Міжнародній науково-практичній конференції, 18 листопада 2016 р. – К.: КНТЕУ, 2016. – С.42 – 44.
 2. Дергоусова, А.О. Практична підготовка студентів маркетологів / А.О. Дергоусова // Тези доповідей на науково-методичній конференції «Освітня реформа як засіб інтеграції системи вищої освіти України до європейського освітнього простору: науково-методичний аспект». – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – С. 90.
 3. Дергоусова, А.О. Застосування маркетингових стратегій позиціонування на залізничному транспорті / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами XIII Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – С. 211 – 212.
 4. FORMING OF THE POSITIVE IMAGE OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF THE RISK REDUCING ON THE STOCK MARKET // А. Dergousova, М. Eriomina / Science and practice: innovative approach. – Les Editions L’Originаlе, Paris, France, 2017. – Р. 253-257.
  Маркетинг транспортних послуг. Навчальний посібник/ О.І. Зоріна, А.О., Волохов В.А, Волохова І.В, Дергоусова, О.В. Сиволовська, Д.С. Гончаренко – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 352 с.
 5. Improvement of the concept of the image of the enterprise for the account of social-ecological public effects // A. Dergousova, O. Chebanova, Yu. Elagin / International Jurnal of Engineering and Technology, 7 (4.3)/ – 2018. – p. 1 – 8. (індексується в SKOPUS)
 6. Імідж як складова формування конкурентоспроможності підприємства /Дергоусова A.О.,Єлагін Ю.В.,Чебанова O.П. // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 390-391.
 7. Шляхи покращення комунікаційної політики підприємства // А.О. Дергоусова, К.І. Белевцова / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018. – № 19 (59). – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com
 8. Стратегія людської діяльності в рамках нестабільності інформаційного суспільства / Дергоусова А.О., Даніл’ян В.О. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології». – Харків-Лиман, 2018. – С. 244 – 245.
 9. Нейромаркетинг як ефективний засіб впливу на споживача / А.О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика”, №66, 2019. – С. 94-96.
 10. Розробка маркетингових заходів просування продукції підприємства / А.О. Дергоусова, О.А. Жила // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2019/10. – №14.
 11. Формування стратегії комунікації для закладу вищої освіти / А.О. Дергоусова, Є.В. Романович // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: Економічні науки. – 2019/10. – №10 (30).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1МаркетингЕкономіка підприємства
2МаркетингПідприємництво
3МаркетингПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
4МаркетингМенеджмент організацій і адміністрування
5МаркетингОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності
6МаркетингОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
7МаркетингМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
8МаркетингУправління фінансами, банківська справа та страхування
9МаркетингУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
10МаркетингМаркетинг
11МаркетингКомерційна діяльність та логістика
12МаркетингУправління персоналом та економіка праці
13Маркетингове ціноутворенняМаркетинг
14Маркетингове ціноутворенняКомерційна діяльність та логістика
15Поведінка споживачаМаркетинг
16Поведінка споживачаКомерційна діяльність та логістика
17Паблік рилейшнзКомерційна діяльність та логістика
18Паблік рилейшнзМаркетинг
19Паблік рилейшнзОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності
20Паблік рилейшнзОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
21Паблік рилейшнзУправління персоналом та економіка праці
22Бренд-менеджментМаркетинг
23Маркетингові інтернет комунікаціїТелекомунікації та радіотехніка
24Основи менеджменту та маркетингуБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
25Основи менеджменту та маркетингуПромислове і цивільне будівництво
26Основи менеджменту та маркетингу, бухоблік на залізничному транспортіВагони та вагонне господарство
27Основи менеджменту та маркетингу, бухоблік на залізничному транспортіЛокомотиви та локомотивне господарство
28Основи менеджменту та маркетингу, бухоблік на залізничному транспортіВисокошвидкісний рухомий склад
29МенеджментКомерційна діяльність та логістика
30МенеджментМаркетинг
31МенеджментОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ
32МенеджментОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності
33МенеджментЕкономіка підприємства
34МенеджментПідприємництво
35МенеджментПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
36МенеджментУправління персоналом та економіка праці
37МенеджментУправління фінансами, банківська справа та страхування
38МенеджментУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках