Дисципліни та спеціальності

завідувач кафедри

Бантюков Сергій Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, кабінет 221

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з базових навчальних дисциплін, що пов’язані з використанням комп’ютерної техніки, для бакалаврів всіх факультетів за всіма напрямами.

Навчальний процес дисциплін кафедри проводиться згідно з навчальними планами та відповідними їм програмами з наступних форм навчання:

  • денне навчання – повна та скорочена форма;
  • заочне навчання – повна та скорочена форма.

У підготовці студентів з основних спеціальностей враховані реальні потреби підприємств залізниць України та їх вимоги до формування відповідних знань, умінь, навичок. При засвоєнні дисциплін кафедри використовуються навчальні програми, тестові завдання, телевізійні та інші технічні засоби. Структура занять – лекції, практичні та лабораторні роботи. Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

СпеціальністьОсвітня програма

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

  Математичне моделювання процесів та систем          Силабус

Факультет «Будівельний»

Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство (ЗС)
Факультет «Механіко-енергетичний»
Залізничний транспортВагони та вагонне господарство (ВВГ);
Локомотиви та локомотивне господарство (ЛЛГ);
Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»
Залізничний транспортКомп’ютерні мережеві технології (КМТ)
Факультет «Управління процесами перевезень»
Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Факультет «Будівельний»
Інформатика                                         Силабус
Будівництво та цивільна інженеріяПромислове та цивільне будівництво(ПЦБ)
Математичне моделювання машин                         Силабус
 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини (БКГНГПМ)
Математичне моделювання                             Силабус
Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ)
Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту(БЕІСЗТ)
Обчислювальна техніка та програмування                Силабус
Геодезія, землеустрій та кадастрГеодезія та землеустрій (ГЗ)
Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство (ЗСКГ)
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (УККЗ)
Будівництво та цивільна інженеріяБудівництво та технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту(БЕІСЗТ)
Факультет «Механіко-енергетичний»
Математичні моделі на ЕОМ                              Силабус
Залізничний транспортВагони та вагонне господарство (ВВГ);
Вагони та транспортна інженерія(ВТІ);
Мехатроніка у вагонобудуванні (МВ)
Обчислювальна техніка та програмування                Силабус
Залізничний транспортВагони та вагонне господарство (ВВГ);
Високошвидкісний рухомий склад (ВШР);
Вагони та транспортна інженерія (ВТІ);
Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту (ААСМЗТ);
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць (ДНКРСЗ);
Електровози та електропоїзди (ЕЕс) 
Мехатроніка у вагонобудуванні (МВ);
Локомотиви та локомотивне господарство (ЛЛГ);
ТеплоенергетикаТеплоенергетика (ТЕ);
Енергетичний менеджмент (ЕМ);
Енерго-екологічний контроль і аудит (ЕЕКіА)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт (ЕТ);
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології (ЕРЗТ);
Альтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт (АДЕЕЧТ)
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІВТ)
Математичне моделювання на ЕОМ                Силабус
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (МІВТ)
Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»
Алгоритмізація і програмування                       Силабус
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт       Силабус
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системне програмне забезпечення                       Силабус
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМережеві технології та  комп’ютерна техніка(МТКT)
Числові методи і моделювання на ЕОМ                 Силабус
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інформатика               Силабус
Телекомунікаційні системи та мережіТелекомунікації та радіотехніка
Факультет «Управління процесами перевезень»
Комп’ютерна техніка та програмування                      Силабус
Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
Організація перевезень і управління на транспорті (ОПУТ);
Організація міжнародних перевезень (ОМП);
Організація правової та експедиторської діяльності (ОПЕД);
Транспортний сервіс та логістика (ТСЛ);
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт) (МКТ)
Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті (БОП)
Факультет «Економічний»
Інформатика                                           Силабус
ЕкономікаЕкономіка підприємства (ЕП)
Підприємство, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво(П)
МаркетингМаркетинг (М)
Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування;
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
Облік та оподаткуванняОблік, аудит і оподаткування комерційної діяльності (ОАіО)
МенеджментУправління персоналом та економіка праці (УПЕП);
Менеджмент організацій та адміністрування (МОіА);
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МЗЕД)
Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування (ПУА)
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти
Інформаційні системи та технології                       Силабус
Германські мови та літератури

(переклад включно), перша – англійська

Переклад та англійська мова і література (ПАМЛ)